Sản phẩm/ Thông tin hỗ trợ

Chính sách giao hàng

1. Xác nhận giao hàng:

Xác nhận qua điện thoại: nhân viên của Perfetta sẽ tiến hàng gọi điện và xác nhận các thông tin của đơn hàng.

2. Thời gian giao hàng:

Perfetta sẽ tiến hành giao hàng trong vòng 2-5 ngày kể từ ngày xác nhận đặt hàng thành công, tùy thuộc vào địa chỉ giao hàng.

3. Phí vận chuyển:

Phí vận chuyển sẽ được hiển thị rõ ngay tại trang thông tin giỏ hàng sau khi Quý khách lựa chọn khu vực giao hàng của mình.

4. Đơn hàng sẽ tự động hủy nếu:

- Nhân viên của Perfetta không liên lạc được với Khách hàng để xác nhận đơn hàng.

- Nhân viên của Perfetta không liên lạc được với Khách hàng tại thời điểm giao hàng (tối đa 3 lần giao hàng).