banner-topbar

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Cảm ơn bạn đã truy cập vào trang website được vận hành  bởi Công ty TNHH WHP - Phân phối độc quyền nhãn hiệu Perfetta. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập. Bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng và gây dựng được niềm tin cho bạn là vấn đề rất quan trọng với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ dùng tên và các thông tin khác liên quan đến bạn tuân thủ theo nội dung của chính sách này. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến giao dịch mua bán. 

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG 

Người Tiêu Dùng hoặc Khách hàng sẽ được yêu cầu điền đầy đủ các thông tin theo các trường thông tin theo mẫu có sẵn trên Website whp.com.vn như: Họ và Tên, địa chỉ (nhà riêng hoặc văn phòng), địa chỉ email (công ty hoặc cá nhân), số điện thoại (di động, nhà riêng hoặc văn phòng), các chi tiết thẻ tín dụng (là loại và số thẻ tín dụng, mã CVC, ngày tháng hết hạn, tên chủ thẻ) và trong mức độ có thể, các tuỳ chọn... Thông tin này được yêu cầu để đặt và hoàn tất việc đặt hàng online của Khách hàng (bao gồm gửi email xác nhận đặt hàng đến Khách hàng).       

• Về cookie và đèn báo hiệu web: 

Cookie là những thư mục dữ liệu được lưu trữ tạm thời hoặc lâu dài trong ổ cứng máy tính của Khách hàng. Các cookie được sử dụng để xác minh, truy tìm lượt (bảo vệ trạng thái) và duy trì thông tin cụ thể về việc sử dụng và người sử dụng Website whp.com.vn, như các tuỳ chọn cho trang web hoặc thông tin về giỏ hàng điện tử của họ. Những thư mục cookie cũng có thể được các công ty cung cấp dịch vụ quảng cáo đã ký kết Hợp đồng với Perfetta đặt trong máy tính của Khách hàng với mục đích nêu trên và dữ liệu được thu thập bởi những cookie này là hoàn toàn vô danh. Nếu không đồng ý, Khách hàng có thể xoá tất cả các cookie đã nằm trong ổ cứng máy tính của mình bằng cách tìm kiếm các thư mục với “cookie” trong tên của nó và xoá đi. Trong tương lai, Khách hàng có thể chỉnh sửa các lựa chọn trong trình duyệt của mình để các cookie (tương lai) bị chặn; Xin được lưu ý rằng: Nếu làm vậy, Khách hàng có thể không sử dụng được đầy đủ các tính năng của Website whp.com.vn. Để biết thêm thông tin về (cách sử dụng và không nhận) cookie, Khách hàng vui lòng truy cập vào website www.allaboutcookies.org.       

• Đèn báo hiệu web: Là các sợi mã phần mềm nhỏ tượng trưng cho yêu cầu về hình ảnh đồ thị trên 1 trang web hay email. Nó có thể có hoặc không có hình ảnh đồ thị nhìn thấy được liên quan đến đèn báo hiệu web, và thông thường hình ảnh được thiết kế để trộn lẫn vào nền của trang web hoặc email. Đèn báo hiệu web có thể được sử dụng vào các mục đích như: báo cáo lưu lượng truy cập trang web, số khách truy cập, kiểm tra và báo cáo quảng cáo, và tính cá nhân hoá. Đèn báo hiệu web mà Perfetta sử dụng chỉ để thu thập dữ liệu vô danh. 

1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG Cung cấp dịch vụ cho Khách hàng và quản lý, sử dụng thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Người Tiêu Dùng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có). 

 

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN Website whp.com.vn sử dụng thông tin của Người Tiêu Dùng cung cấp để:       

• Cung cấp các dịch vụ đến Người Tiêu Dùng;       

• Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Người Tiêu Dùng và Perfetta;       

• Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của Người Tiêu Dùng hoặc các hoạt động giả mạo Người Tiêu Dùng;       

• Liên lạc và giải quyết khiếu nại với Người Tiêu Dùng;       

• Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của Người Tiêu Dùng tại Perfetta;       

• Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 

 

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Không có thời hạn ngoại trừ trường hợp Người Tiêu Dùng gửi có yêu cầu hủy bỏ tới cho Ban quản trị hoặc Công ty giải thể hoặc bị phá sản. 

 

4. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG 

Người Tiêu Dùng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:       

• Ban quản trị.       

• Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Website whp.com.vn       

• Công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ       

• Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động       

• Công ty nghiên cứu thị trường       

• Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán       

• Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Người Tiêu Dùng       

• Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

 

5. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn WHP       

• Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà CJ, Số 2Bis-4-6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam       

• Điện thoại: (+84) 918 681 189       

• Email:  online@perfetta.com.vn 

 

6. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI TIÊU DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA MÌNH 

Người Tiêu Dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào Website whp.com.vn và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Ban quản trị thực hiện việc này. Người Tiêu Dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Perfetta sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Người Tiêu Dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin. 

 

Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Người Tiêu Dùng:       

i) Qua email: online@perfetta.com.vn       

ii) Qua điện thoại: (+84) 918 681 189 

 

7. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG 

Thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng trên Website whp.com.vn được Ban quản trị cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải trên Website whp.com.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Người Tiêu Dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Người Tiêu Dùng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác và quy định này. Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của 

Người Tiêu Dùng khi không có sự đồng ý của Người Tiêu Dùng ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc quy định của pháp luật. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của Người Tiêu Dùng, Ban quản trị có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho Người Tiêu Dùng được biết về vụ việc. Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Người Tiêu Dùng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Perfetta. 

 

8. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG 

 

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, Người Tiêu Dùng gửi email khiếu nại đến email  online@perfetta.com.vn hoặc gọi điện thoại tới số (+84) 918 681 189 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho Ban quản trị. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nạ

------------------------------------------

Thank you for visiting the website operated by WHP Co., Ltd. - the exclusive distributor of the brand, Perfetta. We respect and commit to protecting your private information. Please read the following Consumer Personal Information Protection Policy to understand the commitments we make to respect and protect the rights of our customers.

Protecting consumers' personal information and building trust with you is very important to us. Therefore, we will use your name and other relevant information in accordance with the content of this policy. We only collect necessary information related to sales transactions.

CONSUMER PERSONAL INFORMATION PROTECTION POLICY

Consumers or customers will be required to provide complete information according to the form fields on the whp.com.vn website, such as full name, address (residential or office), email address (company or individual), phone number (mobile, residential or office), credit card details (type and number of credit card, CVC code, expiration date, cardholder's name) and other necessary information when applicatble. This information is required to place and complete customers' online orders (including sending order confirmation emails to customers).

 

Cookies and web beacons: 

Cookies are data folders temporarily or permanently stored on customers' computer hard drives. Cookies are used to verify, track (protect status), and maintain specific information about the use and users of the whp.com.vn website, such as options for the website or information about their electronic shopping cart. These cookie folders may also be placed in customers' computers by advertising service providers who have signed contracts with Perfetta for the above purposes, and the data collected by these cookies is completely anonymous. If customers do not agree, they can delete all cookies stored on their computer by searching for folders with "cookie" in their name and deleting them. In the future, customers can adjust browser settings to prevent our website from collecting cookies; please note that doing so may prevent customers from using the full features of the whp.com.vn website. For more information on how to use and not accept cookies, please visit www.allaboutcookies.org.

 

Web beacon

These are small software code snippets that represent requests for graphical images on a web page or email. It may or may not have visible graphical images associated with the web beacon, and typically the images are designed to blend into the background of the web page or email. Web beacons can be used for purposes such as reporting website traffic, visitor counts, checking and reporting on advertising, and personalization. The web beacon used by Perfetta is only used for collecting anonymous data.

 

1. Purpose of collecting personal information of consumers:

To provide services to customers and management, using personal information of consumers for the purpose of managing consumer databases and promptly handling any unexpected situations (if any).

 

2. THE SCOPE OF USE OF PERSONAL INFORMATION

The website whp.com.vn uses the information provided by the consumer to:

• Provide services to the consumer;    

• Send necessary information to the consumer;     

• Prevent activities that destroy, take over the consumers' account, or impersonate the consumer;     

• Communicate and resolve complaints with the consumer;     

• Confirm and exchange information about consumer transactions at Perfetta;     

• In case of a request from an authorized personnel from governments/organizations.

 

3. DATA RETENTION PERIOD

There is no time limit except when the Consumer requested the Administration Board to delete the data or when the Company is dissolved or bankrupt.

 

4. PERSONS OR ORGANIZATIONS THAT MAY ACCESS CONSUMER PERSONAL INFORMATION

The Consumer agrees that, if necessary, the following government organizations/organizations/individuals have the right to access and collect their personal information, including:

• Administration Board.

• Third parties with services integrated with the website whp.com.vn

• Event organization companies and sponsors

• Government organizations authorized to request according to the operating regulations

• Market research companies       

• Financial and legal advisors and Audit Company       

• Complainants who prove the Consumer's violation       

• Upon request by authorized government organizations

 

5. ADDRESS OF THE ORGANIZATION COLLECTING AND MANAGING INFORMATION

WHP Limited Liability Company       

• Address: 5th floor, CJ Building, 2Bis-4-6 Le Thanh Ton Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam       

• Phone: (+84) 918 681 189       

• Email: online@perfetta.com.vn

 

6. METHODS AND TOOLS FOR CONSUMERS TO ACCESS AND EDIT THEIR PERSONAL INFORMATION

Consumers have the right to check, update, adjust or cancel their personal information by logging into the whp.com.vn website and editing their personal information or requesting the website administrator to do so. Consumers have the right to file a complaint to the administrator about their personal information being disclosed to a third party. Upon receiving these feedback, Perfetta will reconfirm the information, take responsibility to explain the reason and guide the Consumer to restore and secure the information.

Consumers can file their complaints:       

i) Via email: online@perfetta.com.vn       

ii) Via phone: (+84) 918 681 189

 

7. COMMITMENT TO SECURING PERSONAL INFORMATION OF CONSUMERS

Perfetta commits to secure the personal information of consumers on the whp.com.vn website, according to the privacy policy of personal information posted on the whp.com.vn website. The collection and use of information of each consumer can only be carried out with the consent of the consumer, except for other legal provisions and regulations in this policy.

Personal information of consumers shall not be used, transferred, provided or disclosed to third parties without the consent of the consumer, except for cases specified in this policy or in accordance with legal provisions.

In the event that the information storage server is hacked, resulting in the loss of personal data of the consumer, the administration is responsible for promptly notifying and working with investigative and handling authorities, as well as informing the consumer about the incident.

All online transaction information of the consumer, including digital invoice accounting documents, are stored securely & safely in the Level 1 safe data base of Perfetta.

 

8. MECHANISM FOR RECEIVING AND RESOLVING COMPLAINTS RELATED TO CONSUMER'S PERSONAL INFORMATION

If the Consumer discovers that their personal information has been used for the wrong purpose or scope, they can send a complaint email to online@perfetta.com.vn or call (+84) 918 681 189 to complain and provide relevant evidence to the Administration Board. The Administration Board commits to respond immediately or no later than 24 (twenty-four) working hours from the time of receiving the complaint.

 

 

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng