banner-topbar

Chính Sách Thanh Toán

CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Perfetta hiện có các phương thức thanh toán sau:

1. Thanh toán tiền mặt khi nhận hàng (COD) 

Khách hàng nhận hàng và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng theo giá trị tiền trên hóa đơn. 

2. Thanh toán chuyển khoản:

Sau khi hoàn tất đặt hàng tại bước xác nhận đơn hàng, quý khách vui lòng chuyển tiền vào tài khoản của chúng tôi theo thông tin và nội dung dưới đây:

Hình thức nhận hóa đơn điện tử: Nhận qua email đã điền trong phần Ghi chú.

TÊN QUÝ KHÁCH-SỐ ĐIỆN THOẠI-NGÀY ĐẶT HÀNG 

Thông tin tài khoản:

Tên tài khoản: CÔNG TY TNHH WHP

Số tài khoản: 1025 682 116

Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VietcomBank) - Chi nhánh TP. HCM

Quý khách hàng có thể điện thoại cho WHP theo đường dây nóng 1900.588.889 (8:00-17:30, T2-T6) nếu cần sự hỗ trợ.

Lưu ý: Quý khách vui lòng thanh toán phí chuyển khoản.

PHƯƠNG THỨC XUẤT HÓA ĐƠN

1. Hướng dẫn đăng ký thông tin xuất hóa đơn:

Khi thực hiện các thao tác đặt hàng, nếu Quý khách có nhu cầu xuất hoá đơn Giá trị gia tăng cho đơn hàng, vui lòng cung cấp thông tin xuất hóa đơn vào mục “Ghi chú”.

Hóa đơn Giá trị gia tăng do WHP cung cấp sẽ được xuất dưới dạng Hóa đơn Điện tử theo đúng nội dung bán hàng và gửi đến Quý khách ngay sau khi đơn hàng được đóng gói thành công và giao đến Quý khách. Perfetta không giải quyết việc xuất lại hóa đơn cho các trường hợp Quý khách không đăng ký thông tin.

Hình thức nhận hóa đơn điện tử: Nhận qua email đã khai báo trong phần Ghi chú.

2. Thông tin chung về hóa đơn điện tử (HĐĐT):

- Hóa đơn điện tử là gì?

Hoá đơn điện tử là 1 trong 3 hình thức Hóa đơn. Thay vì Hóa đơn tạo lập trên giấy, HĐĐT được tạo lập trên thiết bị điện tử theo đúng quy định của Bộ Tài Chính và Cơ Quan Thuế (dựa trên nghị định số 51/2010/NĐCP-ngày 14/05/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ).

- HĐĐT có giá trị pháp lý như thế nào?

Hóa đơn được phát hành sẽ có giá trị về mặt pháp lý như hóa đơn giấy và được Bộ Tài Chính cũng như Tổng Cục Thuế chấp nhận đồng thời đáp ứng đầy đủ luật giao dịch điện tử nên có thể thực hiện báo cáo thuế bình thường.

 

----------

 

METHODS OF PAYMENT

Perfetta currently offers the following methods of payment:

  1. Cash on delivery (COD) 

Customers can receive their orders and make payments directly to our delivery personnel based on the invoice value.

  1. Bank transfer payment:

After completing the order confirmation process, customers are kindly requested to transfer payment to our bank account using the information and instructions provided below:

Electronic invoice delivery method: Customers will receive the invoice via email, which they must provide in the Notes section.

      CUSTOMER NAME - PHONE NUMBER - DATE OF ORDER

 

Bank Account information of WHP Co., Ltd.

Account name: WHP Co., Ltd.

Account number: 1025 682 116

Bank: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (VietcomBank) - Ho Chi Minh City Branch

 

Customers may contact WHP's hotline at 1900.588.889 (8:00-17:30, Mon-Fri) for assistance if needed.

Note: Customers are responsible for paying the transfer fee.

 

INVOICE ISSUANCE METHOD

  1. Instructions for registering invoice issuance information:

When placing orders, customers who require a value-added tax invoice are kindly requested to provide the necessary information in the Notes section.

WHP will issue the value-added tax invoice as an electronic invoice, reflecting the correct content of the transaction. The invoice will be sent to customers via email immediately after the order is successfully packaged and delivered. Perfetta will not re-issue invoices for cases in which customers do not register invoice information.

Electronic invoice delivery method: Customers will receive the invoice via email, which they've provided in the Notes section.

  1. General information on e-invoices:
  • What is an e-invoice?

An e-invoice is one of the three types of invoices used in Vietnam. Instead of issuing paper invoices, e-invoices are created and stored electronically, in accordance with the regulations of the Ministry of Finance and the Tax Bureau (based on Government Decree No. 51/2010/NĐCP dated May 14, 2010, which regulates the sale of goods and provision of services invoices).

  • What is the legal validity of e-invoices?

The issued invoice has the same legal validity as a paper invoice and is accepted by the Ministry of Finance and the General Department of Taxation. Moreover, the invoice meets the requirements of e-commerce law, allowing for regular tax reporting.

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng