banner-topbar

Điều Khoản Dịch Vụ

1. Giới thiệu

Chào mừng quý khách hàng đến với website chúng tôi.

Khi quý khách hàng truy cập vào trang website của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản này. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản mua bán hàng hóa này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi quý khách tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Điều khoản này được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận với những thay đổi đó.

Quý khách hàng vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

2. Hướng dẫn sử dụng website

Khi vào web của chúng tôi, khách hàng phải đảm bảo đủ 18 tuổi, hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp. Khách hàng đảm bảo có đầy đủ hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Trong suốt quá trình đăng ký, quý khách đồng ý nhận email quảng cáo từ website. Nếu không muốn tiếp tục nhận mail, quý khách có thể từ chối bằng cách nhấp vào đường link ở dưới cùng trong mọi email quảng cáo.

 

3. Thanh toán an toàn và tiện lợi

Người mua có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp:

Cách 1: Thanh toán trực tiếp (người mua nhận hàng tại địa chỉ người bán)
Cách 2: Thanh toán sau (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi)
Cách 3: Thanh toán online qua thẻ tín dụng, chuyển khoản

 

------

 

1. Introduction:

Thank you for visiting our website.

By accessing our website, you are acknowledging and accepting our terms and conditions. We reserve the right to modify, add, or remove any part of our terms of sale without prior notice. Any changes made to our terms will be effective immediately upon posting on our website. By continuing to use our website after any modifications have been made, you are agreeing to the updated terms and conditions.

We recommend checking our website regularly to stay informed of any changes.

2. How to use our website:

When accessing our website, it is the responsibility of the customer to ensure they are at least 18 years old, or have the supervision of a parent or legal guardian. Customers must also have the legal capacity to conduct transactions for the purchase of goods under current Vietnamese law.

During the registration process, customers agree to receive promotional emails from our website. If customers no longer wish to receive emails, they can easily opt-out by clicking on the link at the bottom of each promotional email.

3. Safe and convenient payment:

We offer various payment methods for the convenience of our customers. Buyers can refer to the following payment options and select the most appropriate method for them:

Method 1: Direct payment (buyer receives the goods at the seller's address) 

Method 2: Cash on delivery (COD - goods delivered and payment collected at the delivery address) 

Method 3: Online payment via credit card or bank transfer.

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng